Katie Porter Shuts Down Oil Exec: ‘Don’t Patronize Me'” | NowThisEarth